Je bent zo mooi en flamboyant
Ik hoor je praten: schoon geklater
… en ik denk: ze is ook elegant

met taal
                     En haar gebaren
zijn het (sexy) kader waarin zij
frivool verblijft met hart en lijf

Maar op haar hoede voor de man
die haar gevoel met zware voet
vertrapt: ze heeft geleerd van vaak
begeerd te worden
                         Eerst moet die
meneer met eerbied spreken en
zijn woorden niet verbreken met
wat valse daden: zij wil zekerheid
in zachte omgang en twee armen
die niet beven van het liegen
                                       Zij wil
liefde zonder veel gezever
                                   Zij wil leven
op haar hoge benen met vooruitzicht

op een bed van romantiek en rozen
zonder doornen
                        Zij bekoort maar prikt
meteen naar al wie dit signaal niet pikt