Wat wilt u toch?

Dat probeer ik juist te bedenken, zei Doc, ik wil alles vergaren wat ik ooit gezien, gedacht en geleerd heb en dat reduceren, in onderling verband brengen en verfijnen tot ik iets heb dat betekenis heeft en nut. En het lukt mij maar niet.

Misschien bent u er niet klaar voor. En misschien heeft u hulp nodig.

Wat voor hulp?

Er zijn enkele dingen die een mens niet alleen kan doen. Ik zou er niet over denken zoiets groots te ondernemen zonder – hij zweeg.

Zonder wat, vroeg Doc.

Zonder liefde, zei de ziener.