Wie praat er nu over romantiek? Ik praatte over honger. Misschien kan je niet volkomen jezelf zijn, omdat je jezelf nog nooit volkomen aan een ander gegeven hebt.

Dat is wel de meest verdomde, esoterische nonsens, riep Doc. Waarom ik je nog de ruimte geef voor je geklets, weet ik zelf niet.

Probeer er dan eens achter te komen waarom je zo kwaad wordt, zei Oude Jay.

Wat?

Nou, gebruik je niet een massa energie om iets te ontkennen dat, als het niet waar is, volstrekt geen ontkenning behoeft?