Jean-Marie Dedecker in www.knack.be

Het gratis Stevaert-socialisme werd gepredikt door kaviaarsocialisten en uitgedragen door kritiekloze loftjournalisten, die er in eerste instantie zelf beter van geworden zijn. Yuppen met het superioriteitsgevoel van de linkse intelligentsia die samen tafelden in de sterrenrestaurants van Gault&Millaut. Het heeft echter de mensen gepamperd en in slaap gewiegd en onze verzorgingsstaat ondermijnd. De rekening wordt door hun kinderen betaald.

Succes is not final and failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Wijze woorden van Winston Churchill, alleen is het moeilijk om nog als gewone sterveling door het leven te gaan als je al voor god aanbeden bent geweest.