Uit Knack dd. 12/10/2016
passage uit interview met historica Sophie De Schaepdrijver

Waarom lopen zo veel mensen achter Trump of een brexit aan?

DE SCHAEPDRIJVER: Mag ik iets heel ouderwets zeggen? Zowel het onderwijs als de media hebben de didactiek laten varen. Alles moet in de eerste plaats amusant zijn. Zelfs het nieuws van de BBC is vandaag veel meer op entertainment gericht dan vroeger. Het idee dat er dingen zijn die uitgelegd moeten worden, is tanende. Daar is dat een gevolg van.

Waren mensen vroeger slimmer of gewoon volgzamer?

DE SCHAEPDRIJVER: Ze waren bescheidener. Ze waren bereid te aanvaarden dat ze van iemand anders iets konden leren. Nu heeft het idee dat iedereen maar z’n eigen ding hoeft te doen veel veld gewonnen, ook in het onderwijs. Dat is goedkoper en eenvoudiger dan iemand erop te wijzen dat hij verkeerd zit. Alleen wat de samenleving echt belangrijk vindt, wordt nog ernstig genomen. In wiskunde of de harde wetenschappen doet niemand zijn eigen ding. Niet toevallig wordt de kinderen van de elite vaak nog wel discipline bijgebracht – grondige talenkennis, vioolspelen… De elite wil niets liever dan dat iedereen maar zijn eigen ding doet, en zij geruisloos haar maatschappelijke positie kan behouden en doorgeven aan haar nageslacht.