Ook na de dood spreekt de Eeuwige recht. De idee is dat een mens, na zijn sterven, ter verantwoording wordt geroepen voor alles wat hij op aarde heeft gedaan of had moeten doen, maar heeft nagelaten. Een schitterende chassidisch verhaal vertelt daarover:

De chassidische rabbi Elimelech van Lyzhensk zei: Als ik sterf en voor de rechtbank sta, zullen ze mij vragen of ik zo rechtvaardig ben geweest als ik had moeten zijn. Ik zal antwoorden met ‘nee’. Daarna zullen ze me vragen of ik zoveel aan liefdadigheid heb gedaan als ik had moeten doen. Ik zal antwoorden met ‘nee’. Heb ik zoveel gestudeerd als ik had moeten studeren? Weer zal ik antwoorden met ‘nee’. Heb ik gebeden zoveel als ik had moeten bidden? Ook daarop zal ik hetzelfde antwoord geven. Dan zal de Opperste Rechter glimlachen en zeggen: ‘Elimelech, je hebt de waarheid gesproken. En alleen al daarom verdien je het deel te hebben aan de olam haba, de toekomstige wereld.’

Een reactie achterlaten