“Ondanks de talrijke goodwillfora en ruimhartige koepels, werd onze samenleving tijdens mijn voorzitterschap belaagd door een steeds onrustbarender hang naar ideologisch geweld vanwege gefanatiseerde warhoofden die aantonen hoe fundamentalisme, domheid en ethische blindheid een eeneiige drieling zijn”.