“Sommige Europeanen vinden het blijkbaar onuitstaanbaar dat Joden zich verdedigen. Wij vinden Joden alleen sympathiek als ze worden afgeslacht. Daar komt het wel op neer.”
“De motivatie van mensen die het bestaansrecht van Israël niet aanvaarden, is wel degelijk ten diepste antisemitisch. Ik ben niet tegen kritiek, zolang men de noodzaak van een Joodse staat erkent. En dan wil ik ook graag kritiek op al die stralende Arabische democratieën die Israël omringen. Israël leeft permanent met een externe vijand die het wil vernietigen. Ik vraag mij wel af wat Europese landen zouden doen in die omstandigheden van Israël.”
“Ik herinner mij nog de oorlog van 1967. Heel links Nederland was toen voor Israël. Ik zie mijn vader nog zitten aan de radio, terwijl hij naar het nieuws luisterde. Dat was opnieuw oorlog! Alsof de nazi’s terug waren! Israël dat werd aangevallen door al die schurkendictaturen eromheen. Natuurlijk mag je kritiek hebben op Israël, maar doe niet alsof alle problemen in deze wereld worden veroorzaakt door het bestaan van dat land.”