Passage uit “Kaddisj voor een niet geboren kind” van Imre KERTESZ.

Door deze vruchteloze poging om een roman te schrijven bleek dat ik niet schreef om vreugde te vinden, maar integendeel, om verdriet te vinden, het grootst mogelijke, bijna ondraaglijke verdriet. Waarom? Waarschijnlijk omdat verdriet de Waarheid is. Op de vraag wat Waarheid is, schreef ik, kan een zeer eenvoudig antwoord worden gegeven: waarheid is een vuur dat de mens verteert.