Wat een vreselijk verhaal. Een onschuldig meisje van twaalf wordt ontvoerd om uitgehuwelijkt te worden door haar vader, een IS-strijder maar evenzeer een ‘landgenoot’. Het bewijst dat er ook hier, in onze maatschappij, nog veel werk aan de winkel is om de rechten van kinderen en de waarden van de Verlichting in het algemeen te beschermen.

Wat moet je met iemand die onze nationaliteit heeft maar voor de rest niets deelt met ons? Erger nog: die spuwt op zijn land en de waarden waar het voor staat? En deze IS-vader is niet de enige. Er zijn hier wel meer mannen die hun kinderen ontvoeren en uithuwelijken onder het mom van het geloof, omdat de sharia en Allah het toelaten. Er zijn wel meer vrouwen die achterblijven en soms niet meer de kracht hebben om hun rechten op te eisen. Los daarvan hebben de problemen in het Midden-Oosten nog altijd een rechtstreekse invloed op de moslimgemeenschap in Europa, en kunnen ze onze nationale veiligheid in gevaar brengen.

Integratie reikt veel verder dan de landstaal spreken. Het betekent dat je ook de normen en waarden van dat land onderschrijft en helpt handhaven, met de Verlichting als kompas. Zelfs het naleven van de wet volstaat niet. Onze wetten zijn gestoeld op waarden die universeel gelden. Wie daar niet in gelooft, kan proberen om de wet te omzeilen en kinderrechten systematisch te schenden, of de wetten te veranderen als hun gemeenschap de bovenhand krijgt.

Gelijke rechten?

Ik kom al jaren op voor de rechten van kinderen en vrouwen. Mensen werpen soms op dat gelijke rechten voor iedereen bij ons gegarandeerd zijn. Ze kunnen niet vatten dat er in dit land mensen wonen die het leven van de profeet koesteren als het grootste ideaal, of die willen leven zoals 1400 jaar geleden in de Arabische woestijn.

Ja, ook hier worden kinderen ontvoerd en uitgehuwelijkt. Anderen krijgen een hoofddoek opgelegd, of wordt in gemengde scholen het recht ontnomen op zwem- of muziekles te gaan, kortom om op een westerse manier te leven.

Door kinderen te indoctrineren en een hoofddoek aan te meten, leer je hen gehoorzamen, en zich schikken in hun tweederangsrol. Om uiteindelijk te belanden in een geïsoleerde gemeenschap, een van de vele eilandjes in de defecte multiculturele samenleving waar mensen naast elkaar leven in plaats van met elkaar.

Islamofobie

Wanneer ik zeg dat we deze openlijke schending van de kinderrechten moeten aanklagen en bestrijden, word ik ook weleens beschuldigd van ‘islamofobie’. Ik ben niet tegen ‘de moslims’ maar ik vind wel dat ze onze waarden moeten omarmen en behartigen. Wie zegt dat we die niet mogen ‘opleggen’ is fout bezig. Het gaat hier om de bescherming van de fundamenten van onze beschaving. Cultuurrelativisme kan en mag nooit een excuus zijn om die te ondermijnen. En verwar kritiek op de islam nooit (al dan niet moedwillig) met islamofobie. Wie dat doet, draagt bij tot de verdere verspreiding van IS-achtig gedachtegoed achter het masker van de vrijheid van religie, en dus ook tot het schenden van kinderrechten.

Ik hoop dat het verschrikkelijke verhaal van dit kind een alarmsignaal mag zijn voor de tekortkomingen van de integratie. Om de problemen aan te pakken, moeten we alle nieuwkomers in de eerste plaats doordringen van onze waarden, en elke vorm van cultuurrelativisme opzijschuiven. Alleen zo kunnen we een maatschappij creëren waar de mensenrechten beschermd worden, en voor iedereen gelden. Dát is echte integratie.

Een reactie achterlaten