Lofzang op het lezen

sep 29, 2015

Uit “Hoe word ik gelukkig?” van Guus Kuijer

Het voordeel van boeken is dat je in korte tijd honderden levens kunt meeleven. Je ontwikkeling gaat sneller dan wanneer je niet leest. Je komt in allerlei culturen terecht, in verschillende tijdperken en zelfs in het andere geslacht. Goede verhalen nestelen zich in je geheugen en gaan tot je eigen geschiedenis behoren.

Wie graag leest, lijkt daar dus profijt van te hebben in zijn sociale leven. Ook hersenonderzoek geeft aanwijzingen in die richting. MRI-scans tonen aan dat bij het zelf beleven van ervaringen dezelfde hersengebieden actief worden als bij het lezen over deze ervaringen. En voor het leggen van contacten met andere mensen gebruikt ons brein dezelfde neuronale netwerken als voor het begrijpen en interpreteren van verhalen. Niet verwonderlijk dus dat lezen onze sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleert.

Verhalen leren je om je te verplaatsen in het hoofd van anderen. Wie graag leest, begrijpt doorgaans beter de emoties van anderen en heeft gemiddeld een groter empathisch vermogen.