Voorwoord bij “Ons betere ik” – waarom de mens steeds minder geweld gebruikt.

Dit boek gaat over misschien de belangrijkste ontwikkeling die ooit in de menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. Geloof het of niet (en ik weet dat de meeste mensen het niet geloven), het geweld in de wereld is over een langere tijdspanne afgenomen en het tijdperk waarin we nu leven is misschien wel het vredelievendste in het bestaan van onze soort. De afname is zeker niet gladjes verlopen, het geweld is niet volledig verdwenen en het is allerminst zeker of het geweld blijft afnemen. Maar de trend is onmiskenbaar, zowel op een schaal van millenia als van jaren, en strekt zich uit van het voeren van oorlogen tot het slaan van kinderen.