Luria trok zijn wenkbrauwen op. ‘Onze voorouders konden geen oorlogen voeren omdat ze geen territorium hadden.’
‘Dat is wel zo, maar ze hadden zich kunnen bekeren en deel kunnen worden van de andere naties. Tot op de huidige dag zijn de joden het enige volk dat tweeduizend jaar lang uit zijn huis is verdreven en toch hebben ze hun identiteit niet verloren, noch hun godsdienst, noch hun taal. Probeer de Duitsers uit Duitsland te verdrijven naar de uithoeken der aarde, en kijk hoe lang ze Duitsers blijven…’