Hoe Hitler de basis legde voor genocide: vroege stadia van vervolging in nazi-Duitsland 1933-1939

Een lid van de SA posteert voor een Joodse handelszaak met een bord “Duitsers! Verzet u! Koop niet bij Joden” tijdens de nazi-boycot van joodse bedrijven die op 1 april 1933 werd afgekondigd (Duits Nationaal Archief)

Op 30 januari 1933 werd Adolf Hitler benoemd tot kanselier , de machtigste positie in de Duitse regering, door de bejaarde president Hindenburg, die hoopte dat Hitler de natie uit zijn ernstige politieke en economische crisis zou kunnen leiden.

Hitler was de leider van de rechtse Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij (kortweg “de nazi-partij” genoemd). Het was in 1933 een van de sterkste partijen in Duitsland, ook al hadden de nazi’s – als weerspiegeling van het meerpartijenstelsel van het land – slechts 33 procent van de stemmen gewonnen bij de verkiezingen voor het Duitse parlement in 1932 (Reichstag).

Eenmaal aan de macht kwam Hitler snel in actie om een ​​einde te maken aan de Duitse democratie. Hij overtuigde zijn kabinet om noodclausules van de grondwet in te roepen die de opschorting van de individuele vrijheden van pers, meningsuiting en vergadering toestonden.

Speciale veiligheidstroepen – de Gestapo, de Stormtroopers (SA) en de SS – vermoordden of arresteerden leiders van politieke oppositiepartijen (communisten, socialisten en liberalen). De Machtigingswet van 23 maart 1933 – door de Reichstag gedwongen en al gezuiverd van vele politieke tegenstanders – gaf dictatoriale bevoegdheden aan Hitler.

Ook in 1933 begonnen de nazi’s hun raciale ideologie in de praktijk te brengen. De nazi’s geloofden dat de Duitsers “raciaal superieur” waren en dat er een strijd om te overleven was tussen hen en inferieure rassen. Ze zagen Joden, Roma (zigeuners) en gehandicapten als een ernstige biologische bedreiging voor de zuiverheid van het ‘Duitse (Arische) Ras’, wat ze het meesterras noemden.

Joden, die in Duitsland ongeveer 525.000 telden (minder dan één procent van de totale bevolking in 1933), waren het belangrijkste doelwit van nazi-haat. De nazi’s identificeerden de joden als een ras en definieerden dit ras als ‘inferieur’. Ze spuwden ook haatzaaiende propaganda die de Joden ten onrechte de schuld gaf van de economische depressie van Duitsland en de nederlaag van het land in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

In 1933 dwongen nieuwe Duitse wetten Joden uit hun ambtelijke banen, universiteits- en rechtbankfuncties en andere gebieden van het openbare leven. In april 1933 maakten de wetten die in Neurenberg werden afgekondigd, de joden tot tweederangsburgers maakten. Deze wetten van Neurenberg definieerden joden niet door hun religie of door hoe ze zich wilden identificeren, maar door de religieuze overtuiging van hun grootouders.

Tussen 1937 en 1939 scheidden nieuwe anti-joodse voorschriften de joden verder af en maakten ze het dagelijkse leven erg moeilijk. Joden konden geen openbare scholen bezoeken; niet naar theaters, bioscopen of vakantieoorden; noch wonen of zelfs wandelen in bepaalde delen van Duitse steden.

Ook tussen 1937 en 1939 werden steeds meer joden uit het Duitse economische leven verdreven. De nazi’s namen ofwel rechtstreeks Joodse bedrijven en eigendommen in beslag of dwongen de Joden ze tegen spotprijzen te verkopen.

In november 1938 organiseerden de nazi’s een rel (pogrom), bekend als Kristallnacht (de “Nacht van Gebroken Glas”). Deze aanval op Duitse en Oostenrijkse Joden omvatte de fysieke vernietiging van synagogen en Joodse winkels, de arrestatie van Joodse mannen, de vernieling van huizen en de moord op individuen.

Hoewel joden het belangrijkste doelwit van nazi-haat waren, vervolgden de nazi’s andere groepen die zij als raciaal of genetisch ‘inferieur’ beschouwden. De racistische ideologie van de nazi’s werd gesteund door wetenschappers die pleitten voor “selectief fokken” (eugenetica) om het menselijk ras te “verbeteren”.

Wetten die tussen 1933 en 1935 werden aangenomen, waren bedoeld om het toekomstige aantal genetische ‘inferieure personen’ te verminderen door middel van onvrijwillige sterilisatieprogramma’s: 320.000 tot 350.000 personen die fysiek of mentaal gehandicapt waren, werden onderworpen aan chirurgische of bestralingsprocedures, zodat ze geen kinderen konden krijgen.

Voorstanders van sterilisatie voerden ook aan dat gehandicapten de gemeenschap belasten met de kosten van hun zorg. Veel van de 30.000 Roma (zigeuners) in Duitsland werden uiteindelijk ook gesteriliseerd en samen met zwarten werd het verboden om met Duitsers te trouwen.

Ongeveer 500 kinderen met een gemengde Afrikaans-Duitse achtergrond werden ook gesteriliseerd. Nieuwe wetten combineerden traditionele vooroordelen met het racisme van de nazi’s, die Roma definieerden als ‘ras’ en als ‘crimineel en asociaal’.

Een ander gevolg van Hitlers meedogenloze dictatuur in de jaren dertig was de arrestatie van politieke tegenstanders en vakbondsleden en anderen die door de nazi’s als ‘ongewensten’ en ‘vijanden van de staat’ werden bestempeld.

Zo’n 5.000 tot 15.000 homoseksuelen werden opgesloten in concentratiekampen; onder het door de nazi’s herziene wetboek van strafrecht van 1935 kan het louter aanklagen van een man als ‘homoseksueel’ resulteren in arrestatie, proces en veroordeling.

Jehovah’s Getuigen, die in Duitsland minstens 25.000 telden, werden al in april 1933 als organisatie verboden, omdat de geloofsovertuiging van deze religieuze groep hen verbood enige eed aan de staat te zweren of in het Duitse leger te dienen. Hun lectuur werd in beslag genomen en ze verloren hun baan, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en alle sociale uitkeringen.

Tussen 1933 en 1936 werden duizenden mensen, voornamelijk politieke gevangenen, opgesloten in concentratiekampen, terwijl enkele duizenden Duitse Roma in speciale gemeentelijke kampen werden opgesloten.

De eerste systematische razzia van Duitse en Oostenrijkse joden vond plaats na de Kristallnacht, toen ongeveer 30.000 joodse mannen naar Dachau en andere concentratiekampen werden gedeporteerd en enkele honderden joodse vrouwen naar plaatselijke gevangenissen werden gestuurd. De arrestatiegolf in 1938 omvatte ook enkele duizenden Duitse en Oostenrijkse Roma.

Tussen 1933 en 1939 ontvluchtte ongeveer de helft van de Duits-joodse bevolking en meer dan tweederde van de Oostenrijkse joden (1938-1939) de nazi-vervolging. Ze emigreerden voornamelijk naar de Verenigde Staten, Palestina , elders in Europa (waar velen later tijdens de oorlog vast zouden komen te zitten door nazi-veroveringen), Latijns-Amerika en het door Japan bezette Shanghai (waarvoor geen visum nodig was).

Joden die onder nazi-heerschappij bleven, waren ofwel niet bereid zichzelf te ontwortelen of waren niet in staat om visa, sponsors in gastlanden of fondsen voor emigratie te krijgen. De meeste andere landen, waaronder de Verenigde Staten , Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk, waren niet bereid om zeer grote aantallen vluchtelingen toe te laten.