William Hazlitt (1778-1830)

Liberty is short and fleeting, a transient grace that lights upon the earth by stealth and at long intervals – But power is eternal.

Vrijheid is kort en vluchtig, een voorbijgaande gunst die steels en bij grote tussenpozen op aarde neerstrijkt – Maar macht is eeuwigdurend.

 

Een reactie achterlaten