Terecht wordt er gewaarschuwd voor het overdreven individualisme in onze maatschappij. Maar er dreigen nog grotere gevaren als het individu principieel wordt ondergeschikt aan welk systeem dan ook. De nazi’s hielden niet van individuen. In 1938 nam Josef Goebbels in een voordracht alle twijfels weg over dit onderwerp: “Wij gaan niet uit van die ene mens, wij vertegenwoordigen niet het idee dat men de hongerigen moet spijzigen, de dorstigen moet laven en de naakten kleden. Onze motieven zijn van een andere aard. Ze laten zich het eenvoudigst als volgt samenvatten: we moeten een gezond volk bezitten om ons in de wereld te kunnen doorzetten”.