Naarmate de menselijke beschaving zich verder ontwikkelt en kleine stammen worden verenigd tot grotere gemeenschappen, zal de simpelste logica elk individu duidelijk maken dat het zijn sociale instincten en sympathieën moet uitbreiden naar alle leden van datzelfde volk, ook al kent dat individu hen niet persoonlijk. Als dit punt eenmaal is bereikt, bestaat er alleen nog een kunstmatige hindernis die verhindert dat zijn sympathieën worden uitgebreid naar alle mensen van alle volkeren en rassen.

Charles Darwin – The Descent of Man.