‘Van Breendonk naar Elrich-Dora’ door François en Roger De Coster (gewezen krijgsgevangenen WOII)

Wagner Dornberger, Werner von Braun, Helmut Gröttrup en alle wetenschapslui die men al te gemakkelijk “de geleerden van Peenemünde” (raketbasis die na het bombardement van einde augustus 1943 naar Dora werd overgebracht) noemde, waren zeer goed op de hoogte van de misdaden die te Dora bedreven werden.
Wanneer het Derde Rijk in de schande ten onder ging, hebben de uitvoerders van het vuile werk zwaar moeten boeten voor hun verleden als beul.
Geleerden, technici en ingenieurs hebben meer geluk gehad, zij waren de aristocratie van het kwaad.
Zij beschikten over troeven om hun leven te gelde te maken: hun kennis van de kernwapens.
OP 4 april 1945 liet de chef-staf van von Braun veertien ton archieven opladen. Hij ging ze verstoppen in buiten dienst gestelde mijnen. Het was zijn levensverzekering. De archieven werden gerecupereerd door de Amerikanen.
Op 3 mei 1945 zullen de toekomstige veroveraars van de ruimte zich overgeven en Hitler, Himmler en Hans Kammler and Cy omruilen voor hun nieuwe meesters.
Vijf maand later kwam von Braun aan te fort Bliss bij El Paso, in Texas, de Amerikaanse raketbasis.
Hij was zodoende de voorwacht van de honderd Duitse geleerden die Washington besliste naar de Verenigde Staten te doen overkomen.
Op 14 maart 1946 ging een eerste opnieuw in elkaar gezette V2 de lucht in.
Walter Dornberger werd voorzitter van Bell Aircraft Cy en van Bell Airsystems Cy. Wie zei daar ook alweer dat misdaad niet loont?
Op 16 mei denkt von Braun al aan de verovering van de maan.
Wat de Sovjets betreft, zij hebben het grootste gedeelte van het SS-imperium aan geheime wapens voor de neus laten wegkapen door de Amerikanen. Nochtans hebben zij (oa) Helmut Gröttrup kunnen vatten. Hij heeft aanvaard om de leiding over te nemen van hun raketprogramma’s. Zij hebben ook technici (ongeveer 20.000 families) naar Rusland meegenomen.
De jacht op breinen was lonend: tien jaar later gaat de eerste Spoetnik de ruimte in.
De twee groten hebben hun geallieerden de loef afgestoken. Engelsen en Fransen hebben de kleine garnalen onder elkaar verdeeld om in hun laboratoria te werken.
Dora is een werkelijkheid.
De geallieerden hebben onder elkaar de geleerden verdeeld die wij als slaven hebben gediend.