Ook de oorlogsgeografie blijft krimpen. In 2016 maakte een vredesakkoord tussen de regering van Colombia en de rebellen van de marxistische FARC een einde aan het laatste politieke gewapend conflict op het westelijk halfrond en het laatste overblijfsel van de Koude Oorlog. Dat is een uitermate belangrijke verandering ten opzichte van nog maar enkele decennia eerder. In Guatemala, El Salvador en Peru streden linkse guerrillastrijders tegen een door de Amerikanen gesteunde regering, en in Nicaragua was het precies andersom, in conflicten waarbij in totaal meer dan 650.000 mensen omkwamen. De overgang van een hele hemisfeer naar vrede volgt de ontwikkeling in andere grote regio’s van de wereld. De eeuwen van bloedige oorlogen in West-Europa, die hun ‘hoogtepunt’ hadden in de twee wereldoorlogen, hebben plaatsgemaakt voor meer dan zeven decennia van vrede. In Oost-Azië eisten de oorlogen in het midden van de twintigste eeuw – de veroveringen van Japan, de Chinese burgeroorlogen en de oorlogen in Korea en Vietnam – miljoenen levens. Maar ondanks ernstige politieke twisten vinden er in Oost- en Zuidoost-Azië tegenwoordig vrijwel geen gewapende conflicten tussen landen plaats.
De oorlogen die nu nog in de wereld worden gevoerd, beperken zich vrijwel volledig tot een zone die zich uitstrekt van Nigeria tot Pakistan, een gebied waar nog geen zesde van de wereldbevolking woont.

Een reactie achterlaten