Hoewel intellectuelen van verontwaardiging niet weten waar ze het zoeken moeten zodra ze iets lezen dat het kapitalisme verdedigt, zijn de economische voordelen van het kapitalisme zo zonneklaar dat ze niet met cijfers aangetoond hoeven te worden. Je kunt ze letterlijk vanuit de ruimte zien. Op een satellietfoto van het Koreaanse schiereiland zie je het kapitalistische Zuiden fel oplichten terwijl het communistische Noorden pikzwart is, wat een sterke illustratie is van het contrast tussen het welvaartsgenererende vermogen van twee economische systemen die dezelfde geografie, geschiedenis en cultuur hebben. Andere matched paires met een experimentele groep en een controlegroep leidden tot dezelfde conclusie: West- en Oost-Duitsland toen die werden gescheiden door het Ijzeren Gordijn; Botswana versus het Zimbabwe van Robert Mugabe; Chili versus Venezuela onder Hugo Chavez en Nicolas Maduro – het vroeger zo welvarende, olierijke land dat nu te kampen heeft met honger op grote schaal en een ernstig tekort aan medische zorg. Het is belangrijk om daaraan toe te voegen dat de markteconomieën die floreerden in de meer fortuinlijke ontwikkelingslanden niet de laisser-faire-anarchieën waren die waren ontsproten uit de rechtse fantasieën en linkse nachtmerries. In meer of mindere mate investeerden hun regeringen in onderwijs, volksgezondheid, infrastructuur, agrarische training en beroepsopleidingen, naast sociale zekerheid en programma’s om armoede te reduceren.

Een reactie achterlaten