In de 103 democratieën die de wereld in 2015 telde, leefde 56 procent van de wereldbevolking, en als we daar de zeventien landen bij optellen die meer democratisch waren dan autocratisch, komen we uit op twee derde van de wereldbevolking die in een vrije of relatief vrije samenleving leefde – ter vergelijking: in 1950 was dat minder dan 40 procent, in 1900 20 procent, in 1859 7 procent en in 1816 1 procent. Van de inwoners van de zestig huidige niet-democratische landen (twintig totale autocratieën, veertig meer autocratische dan democratische) leeft 80 procent in één land, namelijk China.

Een reactie achterlaten