Uit Respijt van Primo Levi (1917-1987) – overlevende van Auschwitz

Citaat uit Measure for Measure – Shakespeare

‘… bekleed met een kortstondig klein gezag,
’t minst wetend van wat hij het zekerst acht
– zijn wezen, dat van glas is – als een kwade aap
zo ongehoorde streken voor de hemel uithaalt
dat engelen erom schreien…’

Een reactie achterlaten