Hoe verklaren we het geschenk van het leven dat sinds het einde van de achttiende eeuw steeds meer mensen ten deel valt? De timing geeft een aanwijzing. in The Great Escape schrijft Deaton: ‘Sinds mensen tijdens Verlichting in opstand kwamen tegen gezag en ze de kracht van de rede gingen toepassen om het leven te verbeteren, hebben ze altijd weer manieren gevonden om dat te doen, en er bestaat weinig twijfel over dat ze overwinningen zullen blijven behalen tegen de machten van de dood.’ De steeds hogere levensverwachting die we in het vorige hoofdstuk hebben bejubeld, vormt zogezegd de buit van de oorlog tegen verscheidene van die machten: ziekte, hongersnood, oorlog, moord, ongelukken.

Een reactie achterlaten