Weduwe van senator Bob Kennedy verzet zich tegen vrijlating van de Palestijnse Sirhan Sirhan die haar man vermoordde

De weduwe van Robert F. Kennedy, Ethel Kennedy, uitte dinsdag haar verzet tegen de aanbeveling van een beoordelingspanel in Californië dat de Palestijn Sirhan Sirhan, die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor het vermoorden van haar man tijdens zijn presidentiële campagne van 1968, voorwaardelijk vrijgelaten zou worden uit de gevangenis.

“Onze familie en ons land hebben een onuitsprekelijk verlies geleden door de onmenselijkheid van één man”, schreef Kennedy, 93. “We geloven in de zachtaardigheid die zijn leven heeft gespaard, maar door zijn gewelddaad te temmen, zou hij niet de kans moeten krijgen om opnieuw te terroriseren.”

Ze besloot door in haar eigen hand te drukken: ‘Hij mag niet voorwaardelijk worden vrijgelaten. Ethel Kennedy.”

Haar korte bericht werd naar de nieuwsmedia gestuurd 11 dagen nadat een panel van twee commissarissen van de State Board of Parole Hearings op 27 augustus concludeerde dat de veroordeelde moordenaar, Sirhan Sirhan, 77, in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Het was de eerste keer dat een eerste beoordelingspanel zijn vrijlating aanbeveelde.

De Israëlische premier Levi Eshkol (links) met de Amerikaanse senator Robert F. Kennedy in januari 1964 [beeldbron: JNS]

Robert Kennedy was een kampioen van de Joodse staat vanaf het begin van zijn professionele leven in 1948 tot het tragische einde van zijn leven 20 jaar later in 1968. Hij diende als de Amerikaanse procureur-generaal in het presidentiële kabinet van zijn broer John F. Kennedy en als een Amerikaanse senator uit New York.

Wijlen Robert F. Kennedy (1925-1968), broer van de voormalige president John F. Kennedy die in 1963 werd vermoord, bezocht in 1948 het Britse Mandaat voor Palestina, een maand voor Israël de onafhankelijkheid zal uitroepen.

Tijdens zijn bezoek raakte hij in de ban van de ondernemingslust en inventiviteit van de Joodse immigranten die sinds het begin van de (eerste) Aliyah in 1882 massaal naar ‘Palestina’ emigreerden om er te helpen het land weder op te bouwen. Robert Kennedy werd op slag verliefd op het land en zijn volk en werd een ware vriend van Israël.

Dat vreselijk ogenblik wanneer u beseft dat Palestijnse Arabieren enkel naar het Heilig Land kwamen NADAT de Joden het land ontwikkelden….

De Amerikaanse krant The Boston Post citeerde op 3 juni 1948 Robert F. Kennedy aldus:

“De Joden wijzen trots op het feit dat meer dan 500.000 Arabieren, in de 12 jaren tussen 1932 en 1948, naar Palestina kwamen om te profiteren van de leefomstandiheden die in geen enkele andere Arabische staat bestaan… Indien een Joodse staat wordt gevormd zal het de enige overblijvende stabiliserende factor zijn in het nabije en verre Oosten.”

[Origineel: The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs, in the 12 years between 1932-1944, came into Palestine to take advantage of living conditions existing in no other Arab state… If a Jewish state is formed it will be the only remaining stabilizing factor in the near and far East.]

Kennedy verwierp de westerse vrees dat Israël communistisch zou worden als “fanatiek absurd” en argumenteerde dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië spoedig “zullen kijken naar een Joodse staat die een steunpunt zullen bewaren in dat deel van de wereld.

De Kennedy Killers

De Kennedy-killers. De twee beroemdste moordenaars van de 20ste eeuw: Links: Lee Harvey Oswald die president John F. Kennedy vermoordde in november 1963. Rechts: Sirhan Bishara Sirhan, een in Jeruzalem geboren Palestijn, die diens broer senator Bobby Kennedy in juni 1968 doodschoot. Sirhan Sirhan, wiens familie in 1948 Jeruzalem ontvluchtte, was mogelijk Amerika’s eerste Lone-wolf terrorist in het Midden-Oosten