Ook hoogopgeleiden van vreemde origine hebben het moeilijk door de discriminatie op de arbeidsmarkt.

Natuurlijk bestaat discriminatie. Maar ik wil toch even duidelijk stellen dat niet alle werkgevers discrimineren, zoals sommigen ter linkerzijde lijken te suggereren. De achterstelling van allochtonen op de arbeidsmarkt heeft vele oorzaken: werkattitude, talenkennis, opleidingsniveau. Veel te veel allochtonen zijn laaggeschoold. Vaak gaat het om mensen die niet eens kunnen lezen of schrijven, laat staan dat ze het Nederlands kennen.
Ik wijs mensen graag op hun verantwoordelijkheid. De politiek moet zorgen voor een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt, voor inburgeringscursussen en voor lessen Nederlands. Maar mensen moeten ook zelf inspanningen doen. En stop alsjeblief met het slachtoffer uithangen. Allochtonen hebben het niet altijd makkelijk, en het zou goed zijn als daar wat meer begrip voor wordt opgebracht. Maar ik zou zeggen: zet je erover. Met een slachtofferrol ga je het ook niet redden.