Over de liefde gesproken: u hebt ondertussen al drie keer geweigerd om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium in de echt te verbinden.

Demir: Ik kan hem ook niet zomaar trouwen: ik moet eerst advies vragen aan het parket. En zijn aanvraag is door het parket al drie keer afgewezen. Ik begrijp ook niet dat iemand die onze samenleving afwijst en de sharia wil invoeren toch een burgerlijk huwelijk wil. Dat druist in tegen alles wat hij predikt. Ik vermoed dat hij er zijn voordeel mee hoopt te doen, omdat het zo lastiger wordt hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Maar zelfs als hij toelating zou krijgen om te trouwen, weiger ik dat huwelijk te voltrekken. Ik zou het niet met mijn geweten in overeenstemming kunnen brengen.

Moet u zich niet neutraal opstellen in die zaken?

Demir: We kunnen als stadsbestuur geen huwelijk weigeren, maar persoonlijk zou ik het niet over mijn hart krijgen. Ik zou het aan een collega-schepen overlaten. Ik geloof namelijk niet dat iemand die onze samenleving uitspuwt, zonder bijbedoelingen zo’n burgerlijk huwelijk wil. En dat spelletje speel ik niet mee.