De islamitische terreurbeweging Hamas, bekend en verwenst omwille van de massaslachting op 1.400 Israëlische burgers op 7/10, heeft onze Belgische premier vorige week enthousiast gefeliciteerd.
Alexander De Croo had bij zijn bezoek ter plaatse nadrukkelijk het oorlogsgeweld veroordeeld dat door Israël op Gaza gebruikt wordt om de slachters van Hamas te bestrijden, desnoods definitief uit te schakelen. De Croo besefte te laat dat hij zijn klemtoon te eenzijdig tegen het Joodse land had gelegd, hij trachtte nog snel te corrigeren, de letterlijkheid van zijn pro-Palestijnse boodschap af te zwakken. Helaas voor hem, hopeloos te laat, Amerika en de NATO-staf hadden meegeluisterd.
De Croo’s kansen om later eventueel secretaris-generaal van het Atlantisch Bondgenootschap te worden zijn verkeken.
Onze links-liberale gladjanus kan nog gokken op een lucratieve uitweg langs de poort van Europa, maar ook daar is het tij aan het keren, de kentering – weg van de politieke correctheid en woke – naar het groot gezond verstand (van het volk!) is overal ingezet.

De Croo kreeg bovendien de genadeslag van Netanyahu zelf. De Israëlische premier nam slechts 10 minuten het woord en maakte brandhout van het slappe gelul van België’s nummer één, de man die de geschiedenis zal ingaan als onze stiekeme pornopremier (internetsletje Eveline Dellai: “Alexander bood me 4.000 euro voor 2 uur”).

Een beheerste maar inwendig zeer geëmotioneerde Netanyahu vertelde samengevat het volgende: het gaat hier ten gronde om een noodzakelijk verweer van de beschaving tegen de barbarij, wij bevechten het niets of niemand ontziende jihadisme, een beweging die niet het leven maar de dood cultiveert en die zich wereldwijd wil verspreiden, ze worden gedreven door hun blinde haat tegenover de ongelovigen, als wij ze niet kunnen stoppen komen ze tot bij jullie, wat ze reeds gedeeltelijk deden, het is een hels gevecht, te vergelijken met de strijd die de westerse geallieerden destijds voerden tegen de nazi’s, en zoals bij jullie vallen hier ook onschuldige burgerslachtoffers, maar er is helaas geen andere manier om ons democratisch staatsbestel te redden, inclusief onze verworven waarden van vrijheid en gelijkheid, het is ofwel deze tijdelijke oorlog ofwel de slavernij onder de jihadi’s.

Ik ontdek op internet een video-boodschap van een jonge Jemenitische professor. Hij betoogt dat er reeds 20.000 van zijn landgenoten gedood zijn door de Saoudi’s tijdens de laatste twee jaren, zonder dat ergens ter wereld iemand daar tegen protesteerde. Hij wijst op de meer dan een half miljoen doden in Syrië ten gevolge van een interne strijd onder Arabieren, de wereldopinie blijft vrij onverschillig of… men zendt westerse legers om mee te bombarderen tegen IS, een zusterorganisatie van Hamas. Maar, stelt de hoogleraar met lichte verontwaardiging, Israël zou zich dus niet mogen verdedigen tegen datzelfde Kwaad, komaan zeg. Waarom moeten Joden zich per se laten afslachten, volstaat één Holocaust (6 miljoen doden) misschien nog niet?
Jihadi’s zijn de nieuwe nazi’s, rondt hij bijna klinisch af.

Zelf voeg ik eraan toe: wij steunen toch ook Oekraïne in zijn verweer tegen het Rusland van een wreedaardige Poetin, vallen daar (spijtig genoeg) geen burgerslachtoffers? De westerse haat van trendy links tegenover Israël is een vieze ziekte, eigenlijk gaat het om de kanker van de zelfhaat, aangestuurd door de destructieve krachten die onze vrije maatschappij willen vervangen door een dictatuur. Het is een pervers streven dat zijn diepste inspiratie haalt bij alle afsplitsingen van het communisme, de sluipende leer van de onderdrukking.

Ik stel daar, met permissie, graag volgende vrije gedachtensprokkels tegenover: democratie is ons opperste goed omdat het als samenlevingsvorm de hoogste garantie biedt op individuele vrijheid, op mensenrechten, vrede, veiligheid en welvaart. Het westen mag trots zijn op die waarden, ze zijn de vrucht van rationeel denken, niet van religieuze overwegingen. Wij hebben onze ratio gebruikt om een maatschappij op te bouwen waarin het niet uitmaakt welke kleur je hebt, welk geslacht of welke godsdienst. Iedere mens wordt hier vrij en gelijkwaardig geboren. Met dank aan de Verlichting (1789) en de Universele Verklaring van de Rechten van de mens (1948).
De haat van jihadisten richt zich tegen dit emanciperend evangelie, dit epistel van onze vrijheid.

Het was de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt die in 1941 zei: “Amerika is het arsenaal van de Democratie”. Hij bedoelde ‘arsenaal’ tamelijk letterlijk. Het waren de wapens die Amerika had geleverd aan het Verenigd Koninkrijk voor zijn oorlog tegen nazi-Duitsland. Maar eigenlijk ging het ook toen om de strijd tegen het totalitarisme. Leg de link met het gevecht tegen jihadisme aub.

Over naar de vader van de zoon. Herman De Croo lachte een paar jaar geleden met de gevaren van het islamisme, hij richtte zich meer bepaald tot Bart De Wever. Ik reconstrueer zijn uitspraak: denken wij nu echt dat we die strijd tegen de islamisering van onze samenleving gaan winnen, dat zal onmogelijk blijken, want de demografische ontwikkeling (hoge geboortecijfers bij moslims) zal daar anders over beslissen. Geef u over, De Wever, ook in Antwerpen zullen de wetten van Koran en sharia binnenkort gelden.

Inderdaad, zo laf en verwerpelijk klonk die overgave van een bejaarde man die overal voor wijs tracht door te gaan. Als bescheiden insider heb ik geweten dat hij voor gelijkaardige lichtzinnigheden niet bedankt werd aan het Koninklijk Hof. Hij mocht wel héél lang wachten eer hij tot minister van Staat werd benoemd. Herman De Croo kent perfect de smaak van een royale blamage.

Maar De Croo senior blijft een boze en hardleerse man, zo vertikt hij het nog altijd om het Vlaams Belang bij zijn ware naam te noemen. Onlangs had hij het op een symposium in Gent zeer nadrukkelijk over het Vlaams… Blok. Ik geloof echt dat de overjaarse vader een slechte inspirator is voor de frivole zoon, want er wordt al een tijdje een andere toon gezet in Europa. Zie premier Meloni in Italië, zie de politieke verschuiving naar rechts in de Scandinavische landen, zie Polen en Hongarije, zie recent Geert Wilders in Nederland en dan mogen we zeker al wijzen naar Marine Le Pen wiens kansen stijgen om president van Frankrijk te worden in 2027.

Alexander De Croo kan binnenkort samen met zijn pa de tijd verdrijven te paard in Brakel, een aristocratische bezigheid van voorbijgestreefde landheren, ze kunnen dan proberen neer te kijken op het volk. Maar misschien worden ze wel van datzelfde paard gebliksemd. De mensen zijn immers de strapatsen van die politieke nobiljons zat, wie me niet gelooft: kijk naar de peilingen van een bepaalde partij. Het gaat ook niet om het Vlaams Blok, die naam werd reeds in 2004 afgeschaft. Belang-wekkend toch!

En wie erin volhardt om de volkswil te ontkennen, zet de poort wagenwijd open voor een helser scenario: de islamisering.
Dan worden we allemaal opgevreten. Ook een wereldvreemde arrogante crookodillenfamilie gaat dan aan het moslimspit.

4 reactie op “Decrookodillenhistoriek – 6 december”
  1. Ik ben het er eens we zitten in een rare wereld
    Als westerse volk zowel politiekers moeten wij vechten tegen de Islam wereld zodat wij niet overmeester worden door hen
    Anders??????

Reacties zijn gesloten.