“Iedereen krijgt weleens te maken met ongepast gedrag, discriminatie of racisme”.
Zo worden wij als stadsburgers aangesproken op de website van onze stedelijke overheid. Dat eigengereide en betweterige zinnetje werkt me danig op de zenuwen, en ik denk dat ik niet de enige ben die moeite heeft met die onnodig betuttelende aanspreking, tegelijk de intro om ons warm te maken voor een opleiding als “omstaander”, zeg maar als rondwandelende waakhond om bovenstaande verzonnen kwalen tegen te gaan.

“Tijdens deze interactieve training voor omstanders leer je om effectief te reageren wanneer je ongepast gedrag ziet. Zo zorg je ervoor dat het slachtoffer zich niet alleen voelt en toon je dat we discriminatie, racisme en ongepast gedrag niet tolereren”.
Zo klinkt de rest van het lulverhaal. De vorming is bovendien gratis, dat wil zeggen: betaald met ons belastinggeld. Onze smalle burgervader & zijn hippe equipe van linkie-winkies heeft dat zo beslist, het kadert perfect binnen het trendy beleid van Mister Mo: smossen met de centen van de mensen, wat tevens een decennia lange traditie is van zijn kwistige partij de sossen. Er is een tijd geweest dat de socialisten opkwamen voor het volk, ik was toen een trouwe volgeling, maar heden houden ze zich enkel nog bezig met fake problemen. Uit de rood-linkse cenakels klinkt vaker complete onzin dan ernstige bekommernis om de reële problemen: onze veiligheid en het dreigend verlies van onze cultuur en tradities ten gevolge van ongebreidelde migratie. In de straat waar wij wonen in Leuven stellen wij een versnelde ontrafeling van het sociale weefsel vast, wij worden overspoeld door allochtonen en asielzoekers, de multicultuur slaat wild om zich heen. Toch blijven wij vriendelijk, wij bezondigen ons aan geen spatje racisme, niemand wordt door ons gediscrimineerd. Wij blijven nog steeds beschaafde Vlamingen, ook als wij bestolen worden op straat (bij roofovervallen op klaarlichte dag) en doorheen het vuil van sluikstorters moeten baggeren. De onveiligheid en criminaliteit nemen onmiskenbaar toe. Maar, opmerkelijk toch, nergens ontwaren wij dat spook van discriminatie of racisme.

Vanuit welk surrealistisch universum bestuurt zo’n mister Mo eigenlijk zijn stad? Hij krijgt waarschijnlijk zijn ordewoorden van de theatrale draaikont Conner Rousseau, het rode opperhoofd dat van liegen en bedriegen zijn core-business blijkt te maken.
Fraai is het niet, het zich blindstaren op een door marketeers bedachte themathiek, het koketteren met slachtoffergedrag en het uitvergroten van verzonnen onrecht. Burgervader Ridoauni is de spreekpop die zijn preekprogramma’s uit de buik van de Vooruit-bedotterij-fabriek ontvangt. Daarbij wordt alles ontkend wat met een uit de hand gelopen migratie te maken heeft, enkel als de drank is in de man gulpt de zure waarheid naar buiten en dat raakt dan onmiskenbaar aan… ordinair racisme (zie zatte Rousseau contra de Roma). Maar wij, de onschuldige burgers van Leuven, wij mogen op cursus gaan, om een stoute vinger te leren opsteken tegenover onze foute medeburgers. Wat een waanzin is dat, mister Mohammed? Hoe kunt ge zulke onzin bedenken, is dat soms uw Noord-Afrikaanse logica?

Met de hand op het hart, na meer dan 40 jaar verblijf in Leuven heb ik hier nauwelijks enige vorm van racisme meegemaakt. En die veronderstelde discriminatie, ochgottekes toch, wat voor hol containerbegrip is dat eigenlijk? Of grens-overschrijdend gedrag, wel dan, laat ons eens beginnen met de mensen die hier illegaal verblijven en onze normen, waarden en wetten niet respecteren, kan dat nog duidelijker zijn? Het is een materie die te vanzelfsprekend is, linkse mensen verkiezen dus een minder concrete realiteit.
Zij spelen liever hun spellekes in wereldvreemde luchtkastelen, ze organiseren een zotte cursus.

Ik verwijs graag naar een schrijnender acuut probleem in Leuven: de terreur van het nachtlawaai. Onlangs vond de Dag van de Jeugdweging plaats. De stad bood voor die gelegenheid een gratis (door ons betaald!) ontbijt aan, de jongeren waren die dag welkom op de Grote Markt om… 7 uur ’s ochtends. Tot 8 uur was er een dj-set voorzien. Die opgefokte massa, geholpen door de volle beats en de zware bassen, heeft voor een orkaan van ochtendlawaai gezorgd. De beelden op de regionale televisie lieten bezopen jongeren zien, door het dolle heen. Aan de kant hingen overal borden: vergeet niet op tijd naar school te gaan. Dat was geen grapje. Ik vermoed dat de meesten na het beestig plezier gewoon weer hun bed zijn ingekropen. Trouwens, de nacht voorafgaand aan het evenement, was het geen moment stil geweest: geroep en getier, gebrul en geschreeuw, alsof er een stomdronken oorlog was uitgebroken. Ik denk dat de wilde jeugdhorden met honderden en honderden naar Leuven waren afgezakt om urenlang hun bierapperitieven te nuttigen voorafgaand aan de gratis bokes.

Beste mister Mo, zet daar uw omstaanders eens voor in, tegen deze haast gewelddadige nachtcultuur, de zo goed als martelende manier waarmee uw burgers van hun slaap worden beroofd. Dit is niet meer of minder dan psychische foltering, haast structureel getolereerd.
De studenten zijn nog steeds een onaantastbare kaste, een onkwetsbare elite, de verre erfgenamen van een eertijdse aristocratie die zich tegenover het volk alles mocht permitteren. Gij, meneer Mohammed, zoudt dat moeten beseffen, vanuit uw doctrinaire studie van de oude socialistische pamfletten. En ga alstublieft niet mee in het discours van uw woordvoerder van de lokale politie, die vermeend mediatieke man (mijn ex-collega commissaris Vranckx) noemt de baldadige nachtbrakerstudenten “nogal aan de brave kant, ze houden het vooral… gezellig”. Vranckx speelt zijn rol van leugenachtige collaborateur, een vrankgebekte ontkenner.

Blinde (en door ons onbeminde) burgervader, als u en uw idolate volgelingen op deze manier de kop in het zand blijven steken, ons om de oren blijven staan met neppraatjes over racisme en discriminatie, ons zelfs betuttelende omstaanders op de nek gaan sturen, wel…dan krijgt u volgend jaar een electorale kopstoot van het Vlaamse volk, in een extreem nationalistische reflex.
Want de woede van het bloed zal kruipen waar het niet kan gaan. Stop uw opperhippie-woke-theater Mohammed Ridouani.

Als afsluiter speel ik nog even advocaat van de duivel. Laten we eens met de ogen van streng gelovige moslims naar dat linksig bestuurde Leuven kijken. Een stad die zich continu gedraagt als een 24 uren geopend pretpark, met klemtonen op jolijt en lawijt, op entertainment en evenementen, is dat wel zuiver op de graat of… halal? Zelfs de seculiere allochtonen trekken grote ogen met ons voortdurend accent op vrolijk hossen en stijfdronken plezier, het is alsof wij de decadentie cultiveren. Met nogmaals deze nuance, dit wordt ons geserveerd door een beleid dat altijd hip en trendy wil zijn, straal voorbijgaand aan de noden van gewone mensen. Ook onze medebewoners van vreemde origine verkiezen veiligheid, geen vuiligheid en op tijd en stond (vooral bij nacht) een gerespecteerde stilte. Daarbij vergeleken zijn racisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag de luxe problemen van een zelf verklaarde linkse elite, het zijn in essentie nestbevuilers. Dan geef ik voor een keer onze migranten gelijk: waarom integreren in een cultuur waar zelfhaat de norm is? 

 

4 reactie op “Discriminatie&racismepolitie – 29 oktober”
  1. Kernachtig en oprecht op schrift gesteld, ons bestuur is op alle niveau’s in verval; waarom zouden allochtonen zich hierin willen integreren. Een treffend “vloekschrift” tegenover onze politieke kaste…

    1. Hartelijk dank Jean voor je treffende repliek, je bent een man met een mening, ons respect!

      1. Mooie(?) maar te lange tekst! Ik ben het gezever over racisme en discriminatie ook beu! Door een overbetutteling met respect en (ook financiele) hulp bewijst men dat de immigranten als sukkelaars beschouwd worden en wordt de integratie van hen niet meer nodig! Nog 2 voorbeelden. Discriminatie bij aanwerving? Te veel immigranten hebben de nodige bekwaamheid niet (school?). Racisme? Wie gedraagt zich racistisch, hij die vraagt om geen hoofddoek in openbare dienstruimtes of zij die weigert hem af te nemen? WIE? Nog een veeg uit mijn pan… de vrouwenbeweging eist onderwijs voor alle meisjes MAAR aanvaardt dat hier meisjes gehoofddoekt mogen worden… jawadde!
        Natuurlijk ben ik boos! Wie naar hier komt, past zich aan in onze maatschappij! Zo simpel is dat!

Reacties zijn gesloten.