Als ik terugkijk naar mijn jonge jaren in Baalrode, lijkt het een tijd die zijn geheimen pas decennia later prijsgeeft. Soms wist ik van bepaalde verhalen slechts de intro maar zeker niet het vervolg en nog minder de plot. Ik was slechts een kind of hoogstens een adolescent om de volle omvang te beseffen als het om de klassiekers ging, zijnde de tribulaties omtrent sensualiteit en zijn uitlopers in erotiek en seks. Dankzij mijn verse bronnen weet ik nu dat de scheve schaatsen vaak hoogst origineel waren en het vreemd gaan was eerder regel dan uitzondering. Elke gelegenheid werd te baat genomen, nuchter of dronken, zoals die keer in de zwoele zomer van 1976 toen een paar straffe mannen letterlijk van de straat werden geplukt (opgepikt) om een bepaalde dame te behagen. Hieronder volgt het hitsige relaas, verschiet niet als er zogezegd onzedige prakijken aan het licht gebracht worden.

Het betreft de stiekeme strapatsen, waaronder een geïmproviseerde striptease (dat was slechts het begin), van madam Josephine, goed voorzien van boezem en billen, maar slecht bedeeld met haar echtgenoot, een stramme bouwvakker die overal in beton deed, behalve in zijn broek, daar was het slappe was. Dat wist ik van Georges, hun zoontje, een dikke jongen met rare gedachten aangaande voortplanting, hij wou zich als prille puber reeds vermenigvuldigen – zijn voornaam kon ik onmogelijk correct uitspreken, dus hield ik het gewoon bij Joske – Mijn kameraad was niet de slimste van de klas maar wel de sluwste in huis. Hij luistervinkte graag bij zijn ouders, hij gluurde door de spleten van de deuren en zette vensters op een kier, alles wou hij zien, tot zijn ontzetting zelfs dat zijn vader geen echte vent was. Pa faalde bij ma en zodoende kreeg Joske visioenen, hij wou zelf leren poepen (zo noemden wij copuleren in Baalrode). Mijn maat fantaseerde dat deze daad op het thuisfront kon verwezenlijkt worden. De rest was kansberekening, hij had geen zussen, ook geen tantes of nichten die inwoonden, er was geen poetsvrouw om op te oefenen. Vandaar, nietwaar. Ik ben wat beschroomd om verder in detail te treden, maar ik verhaal hier jaren na de feiten gewoon de natte dromen van een chronisch opgewonden dorpsjongen. Niks gelogen! Vader moeder zult gij eren is het vierde van de tien geboden, dat deed Joske op zijn selectieve manier. Hij wou zijn vader helpen door zijn moeder lichamelijk te vereren, door praktiserende begeerte. Ik verkondig niet mijn evangelie, ik teken gewoon alles op.

Ik wil in dat kader bekennen dat ik door Joske perfect op de hoogte werd gehouden van zijn pogingen om toe te tasten, bij zijn moeder bedoel ik. Hij benaderde haar behoedzaam, als ze bijvoorbeeeld gebogen over de wasmand stond of op een laddertrapje de ruiten kuiste.
Hij was als een roofdier dat zijn prooi besloop, maar hij beet net niet in de verboden vrucht, zijn goesting was gedurfd maar de lasten van zijn hart wogen zwaarder. Incest werd het manifest niet, dat taboe kon ook niet geschonden worden want het woord was toen nog onbekend bij ons.

Joske is als gluiperige sluipseksueel niet verder geraakt dan een ongewilde botsing met de aangeboden borsten van moeder Josephine. Zijn mama vond dat grappig, als ik hem mag geloven, hoe hij in het donker rondtastte en plots haar boezem voelde. Hij wist niet dat ze naast hem in bed was gekropen. Problemen met pa, fluisterde ze, hij moest niet ongerust zijn, hij was nu zestien jaar, bijna volwassen, hij mocht dat weten, ze maakte er het beste van, dicht naast hem, aangenaam en warm. Joske heeft me misschien niet alles toevertrouwd, maar hij sliep dus eerder dan ik met een vrouw. Wat een sensuele weelde, of ze nu (na wat opgewarmde geilheid) tot de zonde van familiale intimiteit kwamen of niet.

Mijn kameraad werd later een waar model van een mens. Hij was de levenslange trouwe man van zijn enige vrouw.
Had zijn mama hem terdege geprepareerd, alles aangeleerd? Onze beschaving verbiedt zoiets, zeg uw mening lezer.

Over de minzaam minzieke Josephine ben ik evenwel niet uitverteld. Ik keer daarom terug naar die hete zomer van 1976.
In Baalrode kregen toen de meeste straten een nieuwe asfaltlaag, een stomend en dampend werkje. De uitvoerders waren potige stratenleggers, meestal jonge gasten die goed bestand waren tegen de wild uitslaande hitte van die zwarte pap, een kleverige en onwelriekende smurrie. Dorst gaf dat wel, ze blusten hun droge keel met sloten bier en dat verhoogde uiteraard de lusten, hun oog viel dus op… Josephine. Ik ben geen getuige geweest van wat er gebeurd is, mijn bron was weerom mijn maat Joske.
Hij zat achter het gordijn in de strijkkamer. Een uitkijkpost op aangebrande kost.

Het feestje begon met Josephine die pintjes bier bracht naar de stratenwerkers, ze stapelde het schuimend en bruisend vocht op het brede plateau van haar diepe decolleté. Santé, zeiden die oververhitte werkmannen en ze werkten zich vervolgens binnen bij de rondborstige Josephine, de animeermadam bij uitstek in die ogenschijnlijk zedige gemeente Baalrode. Er hing een wolk van seks in de lucht, terwijl Joske lekker verscholen zat in ons huis van ontucht (zijn eigenste woorden die ik jaren later letterlijk noteerde). Daarna ging de hemel open, een nirwana van dansende mannen met dwalende handen die een plaatselijke diva ontkleedden, met haar gewillige medewerking, het was zoals reeds aangehaald eerder een spontane stripact.
Joske zag op het laatst nog dat enkel het slipje haperde, de vertoning werd verder gezet buiten beeld van zijn uitkijktoren, hij stond ondertussen pal op het vensterblad, met een paal die bijna het plafond raakte. Hij heeft het me allemaal tot in de kleinste details naverteld, inclusief het geile kretenorkest dat uit de slaapkamer kwam.

Dit baldadig zedenloze verhaal kwam zeker niet uit de ontaarde fantasie van een oversekste puber. Het werd me ook bevestigd door een afgunstige buurvrouw die niet aan de party deelnam maar passief participeerde door de oren te spitsen, ze ging dicht tegen een dunne tussenmuur aanliggen. Ze sprak schande van zoveel genotvol egoïsme van haar beste vriendin Josephine.
In Baalrode moest alles gedeeld worden, vond ze, daarom liet ze uit revanche ook een zwoel oogje op Joske vallen. Hij paste.
Hij verkoos de schoot van mama. Dit relaas deed vele jaren clandestien de ronde in ons dorpke. Het was een stiekem onderwerp zodra mensen dronken werden. De nuchtere zaken van de zatte maar liefste lusten.

Nihil nove sub sole, er is niks nieuws onder de zon. De oude Romeinen wisten dat al, hun badhuizen waren veredelde bordelen, hun vrouwen hadden gemeenschap met vreemden als de mannen ten oorlog trokken. De knapen keken toe of deden mee.
Het was geen ontucht of overspel, het ging om maatschappelijke rituelen. Zo kwam er rust en vrede.

De liefde die Josephine praktiseerde was geen belediging voor Baalrode, zij was slechts een seksuele prinses.
Zij onderhield een erotische traditie. Joske was haar lieveling, een aanbeden zoon en haar best beminde leerling.