Zie ons hier staan
te samen sinds drie jaar
we lopen over van geluk
ons huwelijk kan niet stuk
want de liefde is te sterk
de warmte overweldigend
de genegenheid een zegen

We wonen in een wolkenwoning
met zicht naar boven en hoger
kijken onze ogen naar de lucht
die met een knipoog zucht:
ik gun die twee hun hemel
hier op aarde en desnoods
een jubileum lang daarna
in het nirwana van een leven
na de dood: het hiernamaals
van de eeuwige vereniging

Wij stralen en wij pralen
wij pronken en wij prijken
wij danken de hele wereld

Wij zijn het rijkste koppel
blijvend samen voor altijd

Er komt geen sleet op
deze weelde wees maar
zeker en… gefeliciteerd
om mee te kijken en te lezen