Hoe maak je Christus echt voor zijn aanhangers. Tijdens de mis neemt de priester een stuk brood en een glas wijn en verklaart dat het brood het lichaam van Christus is en de wijn zijn bloed. Door het te eten en te drinken worden de gelovigen één met Christus. Wat is er nu echter dan een Christus die je daadwerkelijk kunt proeven? Van oudsher deed de priester deze boude uitspraken in het Latijn, de oude taal van het geloof, het recht en de geheimen des levens. Ten overstaan van een kerk vol verwonderde boeren hield de priester een stuk brood omhoog met de woorden ‘Hoc est corpus’‘Dit is het lichaam’ – en dan werd het brood schijnbaar het lichaam van Christus. Onder de analfabete boeren, die geen Latijn spraken, raakte hoc est corpus algauw verbasterd tot ‘hocus pocus’ en zo werd de toverspreuk geboren waarmee een kikker in een prins veranderd kan worden, of een pompoen in een koets.

Een reactie achterlaten