Het is onbekend waar en wanneer de eerste Joden zijn verschenen. Het werk van archeologen en historici stemt niet helemaal overeen met datgene wat in de Bijbel beweerd wordt, in het bijzonder in het Oude Testament, dat voorgeeft een geschiedenis te zijn van de Joden in de Oudheid. Maar één ding is zeker: in het Nabije Oosten, in het gebied dat vandaag de dag Cisjordanië wordt genoemd, ten westen van de rivier de Jordaan, en meer naar het zuiden, in Judea, waar Jeruzalem ligt, zijn er sinds onheuglijke tijden Joden geweest. Historici menen dat de Joodse religie, het judaïsme, halverwege de zevende eeuw voor het begin van de jaartelling is ontstaan.
Aanvankelijk lijken de Joden geen vijandigheid op te wekken die verschilt van de vijandigheid die gericht was tegen andere volken of stammen van die tijd. Maar ze onderscheiden zich wel door een fundamenteel gegeven: ze geloven slechts in één enkele god, het zijn monotheïsten.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *