‘Waarom heeft iedereen hier zo de pest aan Israël? Kun jij me dat uitleggen? Iedere keer dat ik uitga krijg ik er tegenwoordig ruzie over. En als ik thuiskom ben ik razend en lig de hele nacht wakker. Maar blijkbaar ben ik, op wat voor manier dan ook, een bondgenoot van de twee bezoekingen van deze aarde, Israël en Amerika. Laten we ervan uitgaan dat Israël een vreselijk land is…’
‘Nee, dat doe ik niet.’
‘Maar laten we ervan uitgaan. Toch zijn er veel landen die vreselijker zijn. Niettemin is de vijandigheid tegenover Israël hier bijna algemeen onder de mensen die ik tegenkom.’
‘Dat heb ik zelf ook nooit kunnen begrijpen. Het lijkt me een van de wonderlijkste rariteiten uit de moderne geschiedenis. Het is immers gewoon een geloofsartikel bij links en centrum-links, of niet soms?’
‘Maar waarom?’
‘Ik begrijp het eenvoudig niet.’
‘Vraag je het weleens aan mensen?’
‘Ja, vaak.’
‘En wat zeggen ze dan? Vanwege de manier waarop ze de Arabieren behandelen. En dat is de grootste misdaad uit de hele geschiedenis van de mensheid.’
‘… de feitelijke vijandigheid komt van de zogenaamde intelligentsia van dit land.’
‘En wat ligt daar volgens jou aan ten grondslag?’
‘Volgens mij geen anti-semitisme.’
‘Nee?’
‘Niet overwegend, nee. Het is gewoon modieus links. Die zijn zo deprimerend. Ik kan alleen maar concluderen dat sommige mensen zo vastgebakken zitten aan bepaalde irreële ideeën over menselijke rechtvaardigheid en mensenrechten dat ze geen concessies kunnen doen aan enige vorm van noodzakelijkheid. Met andere woorden, als je Israëli bent moet je leven volgens de hoogste normen en om die reden kun je eigenlijk niets beginnen, alleen maar teruggaan om de andere wang toe te keren, zoals de heer J. van Nazareth heeft gezegd. Maar volgens mij is het ook een onuitgesproken logica dat je de scherpste kritiek uit tegen mensen die zich het keurigst gedragen, of het minst slecht. Het is heel banaal, ja toch? Die heethoofden keuren op selectieve en heel krachtige wijze de minst laakbare dingen af. Het is toch gewoon niet reëel. Volgens mij heeft het te maken met de laatste stuiptrekking van de romantische haat tegen de twintigste eeuw.’
‘… ik hoor alleen maar over nazi-Israël en fascistisch Amerika.’