Buiten onze schuld en zonder enige kosmische opzet of bewuste bedoeling, zijn we bij gratie van een schitterend evolutionair ongeluk, genaamd intelligentie, de rentmeesters van de continuïteiten van het leven op aarde geworden. We hebben niet om die rol gevraagd, maar we kunnen hem niet afzweren. we mogen er misschien niet geschikt voor zijn, maar we zitten nu eenmaal in het schuitje.