(…) Dat deze jihadi’s in hun Europese geboorteland gehersenspoeld werden staat niet los van de perfide politiek die Saoedi-Arabië hier al decennia voert. Het is bekend dat er al jaren massaal geld vloeit van Saoedi-Arabië naar salafistische moskeeën in Europa. Het salafisme is een van de radicaalste stromingen in de islam. Bovendien worden allochtone gemeenschappen in Europa overspoeld door salafistische propaganda. Satellietzenders helpen daarbij.
Het moslimfundamentalisme kan in bepaalde Europese steden – Brussel, Parijs, Londen – ook gemakkelijk wortel schieten omdat de moslims daar in een gesloten samenleving wonen. Het zijn zelfs gesloten parallelle samenlevingen geworden, waar duidelijk sympathie en steun is voor de jihadisten. Hoe kan iemand als Salah Abdeslam anders zo lang onder de radar blijven?

Voor het ontstaan van zo’n parallelle samenleving in bepaalde Brusselse wijken dragen de lokale politici een enorme verantwoordelijkheid. Zeker ter linkerzijde. Molenbeek en co moesten een multicultureel experiment worden. Maar door een laissez-faire-aanpak en de weigering een integratiebeleid te voeren, vormden de wijken al snel een explosieve cocktail waar kleine en grote criminaliteit gedijen in symbiose met een radicale islam die er gemakkelijk wortel kon schieten. De allochtonen die daar niet in wilden meegaan zijn vertrokken. De plaatselijke politici keken om electorale redenen opzij. Ook de goed gesubsidieerde sector van de sociale werkers die er officieel de integratie moesten bevorderen verkochten een feelgood-verhaal, terwijl de realiteit echt wel anders is.

De Nederlandse journalist Arthur Van Amerongen die tien jaar gelden in een boek waarschuwde voor het jihadisme in Molenbeek (“een rotwijk”) moest zwijgen. Politicus Luckas Vander Taelen – van Groen en dus onverdacht – was in 2012 niet meer welkom op de kiezerslijst na zijn kritiek op het wangedrag van jonge allochtonen in zijn eigen Vorst. Het was het bekende procedé: wie kritiek had op de situatie in bepaalde wijken werd als racist of onverdraagzame crypto-nazi weggezet. Nu volgt de rekening voor dat rampzalige non-beleid.