Overigens vinden sommigen dat er nog veel meer beperkingen moeten komen. Het is een wens die helder tot uiting komt in het eisenpakket van Unia, het vroegere interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. De organisatie lobbyt ervoor om het debat te heropenen over de herziening van artikel 150 van de Grondwet, en zo een oplossing te vinden die toelaat alle haatboodschappen op blogs, e-mails of posts op sociale media te bestraffen. Opvallend is dat Unia het in haar jaarverslag uitsluitend heeft over haatboodschappen die getuigen van ‘islamofobie’ en ‘homofobie’. Over haatboodschappen van islamisten, salafisten en anderen die onze democratische waarden zeggen te bestrijden, wenst Unia het dus niet te hebben in dit jongste jaarverslag. Dit is geen politiek geïnspireerde aantijging noch een verzinsel. Dit is een nuchtere constatering van een hard feit. Het is tevens een dubbelzinnigheid waaraan Unia best een einde kan stellen, zeker in het licht van de aanslepende controverse die – jammer genoeg – rond de organisatie hangt.