Sinds de jaren dertig en tot aan zijn dood in 1942 was Staf De Clercq een van de eerste aanhangers van de nazibeweging. Hij was de oprichter en leider van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en gaf tijdens WOII de periodiek De Nationaalsocialist uit.

Het VNV steunde direct de vervolging der Joden en sloeg volledig de Nieuwe Orde richting in, zoals blijkt uit deze redevoering van Staf De Clercq:

Vlaanderen moet inschakelen in de Nieuwe Orde, geboren uit de nationaal-socialistische revolutie. Het VNV stelt zich ten doel het vestigen van de nieuwe orde in Vlaanderen. Deze nieuwe politieke orde dient gevestigd te zijn, eensdeels op het beginsel van het leiderschap, andersdeels op het uitschakelen en verwerpen van alle instellingen (onder andere het Parlement), groeperingen (onder andere vakbonden) of uitingen die de organische eenheid der Volksgemeenschap aantasten of ondermijnen. Ondertusschen hebben wij nog andere plichten te vervullen: a) Bekamping der hetze; b) Bekamping van den woeker; c) Strijd tegen de Joden.

Een reactie achterlaten