Hoeveel je ook weet, hoeveel je ook nadenkt, hoeveel je ook plant, regelt of intrigeert, je wint het niet van de seks. Het is een uiterst riskant spel. Een man zou nog geen derde van de problemen hebben die hij heeft, als hij er niet op uit zou gaan om te neuken. Het is de seks die ons normaal geregelde leven zo ontregelt.

Want dat andere zit verankerd in je fysieke wezen, in het vlees dat geboren wordt en het vlees dat moet sterven. Want alleen als je neukt wordt alles waar je in je leven een hekel aan hebt en alles waar je in je leven niet tegenop kunt, al is het ook maar voor even, volmaakt gewroken. Alleen dan voel je je volkomen zuiver levend, en volmaakt zuiver jezelf. Het is niet de seks die bezoedelt – het is al dat andere. Seks is niet alleen wrijving en oppervlakkig genot. Seks is ook onze wraak op de dood. Vergeet de dood niet. Vergeet nooit de dood. Zeker, ook de kracht van de seks is beperkt. Hoe beperkt, dat weet ik maar al te goed. Maar zeg mij, welke kracht is groter?