EU wil steun aan UNRWA koppelen aan het verwijderen van Joden- en Israëlhaat uit Palestijnse schoolboeken

Het parlement van de Europese Unie zei dat het de door de Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNRWA) ontvangen gelden afhankelijk zal stellen van het verwijderen van het ophitsen tot haat jegens Israël uit Palestijnse leerboeken.

Het Begrotingspanel van het Europees Parlement keurde dinsdag een amendement goed om 20 miljoen euro in te houden voor hulp aan de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) als er geen onmiddellijke wijzigingen worden aangebracht in het leerplan dat op zijn scholen wordt onderwezen, dat naar verluidt anti-Israëlische retoriek en het aanzetten tot geweld bevat.

De reserve van 20 miljoen euro zal worden vrijgegeven tegen het volgende academische schooljaar als er inhoudelijke positieve veranderingen worden aangebracht in het curriculum van de Palestijnse Autoriteit die coëxistentie en tolerantie met de Joods-Israëlische ‘andere’ en vredeseducatie met Israël in overeenstemming met de doelen van de tweestatenoplossing”, aldus het goedgekeurde amendement 4083.

Als er niets verandert, zullen de kredieten in de reserve worden gebruikt voor de financiering van Palestijnse NGO’s die een bewezen staat van dienst hebben in het promoten van educatieve initiatieven in schoolomgevingen voor kinderen die zijn ontworpen om tolerantie, coëxistentie en respect voor de joods-Israëlische ‘ander’ te bevorderen,” aldus het amendement.

Haatdragende taal, antisemitisme en aanzetten tot geweld in de leerboeken van de Palestijnse Autoriteit en UNRWA zijn nog steeds niet verwijderd. De EP-besluiten drongen erop aan dat door de EU gefinancierde salarissen van onderwijsambtenaren die Palestijnse leerboeken opstellen afhankelijk moeten worden gesteld van materiaal dat de waarden van vrede, tolerantie en coëxistentie weerspiegelt”, aldus de motivering van het amendement.

Misdadig kindermisbruik in de Arabische gebieden in Gaza en Judea & Samaria die verondersteld worden onder de voogdij te staan van de Palestijnse Autoriteit geleid door president Mahmoud Abbas, Gaza 26 juli 2014 [beeldbron: ACD]

157 miljoen dollars hulp aan UNRWA (2021)

Brussel is de grootste donor van de PA – het betaalt de salarissen van haar ambtenaren, inclusief degenen die PA-curricula ontwerpen – en stuurde in 2021 meer dan $ 157 miljoen aan hulp aan UNRWA.

In april nam het Europees Parlement voor het eerst in zijn geschiedenis een resolutie aan waarin de UNRWA werd veroordeeld voor het aanzetten tot haat in haar leerplannen en waarin werd geëist dat de inhoud “onmiddellijk wordt verwijderd“.

De zeldzame beslissing kwam na activiteit van de Israëlische onderzoeks-, beleids- en belangenorganisatie IMPACT-se, die uitgebreide studies publiceerde over de negatieve en antisemitische aard van UNRWA’s lesmateriaal.

De studies tonen aan dat UNRWA Arabische studenten op haar scholen leert om de vredesonderhandelingen met Israël te verwerpen, terwijl het antisemitisme promoot, de jihad aanmoedigt en terroristen en terrorisme verheerlijkt.

Een rapport van de waakhond uit januari toonde aan dat PA-schoolboeken “consistent een systematische toevoeging van geweld, martelaarschap en jihad in alle klassen en vakken hebben laten zien“.

Haatonderwijs in Palestijnse scholen van de UNRWA (VN):

De 7-jarige Hassan Benouli: “Als ik later groot ben ga ik veel Joden doden”