Van de komst van de conversos in het begin van de zestiende eeuw in Antwerpen hebben we reeds melding gemaakt. Vanaf 1713, toen Antwerpen onder Oostenrijks gezag kwam, was het mogelijk het Joodse geloof meer openlijk te belijden. Officiële vrijheid van vestiging werd verkregen tijdens de Franse overheersing, waarbij de Belgische Joden werden ingedeeld bij het consistoire régional van Krefeld. Het systeem van consistoires, overkoepelende organisaties van Joods gemeenten in een bepaald gebied, werd na de val van Napoleon behouden, zij het dat de regio Krefeld verdween en het beheer werd voortgezet door het Consistoire Central Israélite de Belgique/Centraal Israëlitisch Consistorie van België, gevestigd in Brussel.
De grondwet van 1831 bekrachtigde het principe van de vrijheid van godsdienst en er werd de verplichting in opgenomen dat de staat zorg moest dragen voor salarissen en pensioenen van godsdienstige ambtsdragers.
Gedurende de negentiende eeuw kwamen vooral Joden uit Midden- en Oost-Europa naar België, waar velen in Antwerpen werk vonden in de diamantindustrie. Door de ontdekking van diamant in Zuid-Afrika en de daaropvolgende opening van de diamantmijnen (circa 1880) nam de ontwikkeling van deze industrie een grote vlucht. Antwerpen werd de ‘hoofdstad van de diamantindustrie’, die voor een zeer groot gedeelte in Joodse handen was. Antwerpen werd zo een centrum van Jiddisch sprekende Joden die sterk aan geloof en tradities vasthielden. Brussel was meer georiënteerd op de Franse cultuur, waardoor de daar woonachtige Joden sterker assimileerden.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog leefden circa 100.000 Joden in België, waaronder 20.000 die nazi-Duitsland ontvlucht waren. Na de Duitse inval kwam net als elders een heel stelsel van discriminerende maatregelen tegen Joden op gang, uitlopend op deportatie naar de vernietigingskampen. Wel was er georganiseerd Joods verzet, waardoor honderden levens konden worden gered.
Thans leven in België circa 32.000 Joden, voornamelijk in Antwerpen en Brussel. Kleinere Joodse gemeenschappen zijn gevestigd in Arlon, Charleroi, Luik, Gent en Oostende.

Een reactie achterlaten