Maar Jezus was toch helemaal geen christen? Hij is als jood geboren en als jood gestorven. Het is nooit bij hem opgekomen om een nieuwe godsdienst te stichten. Het was Paulus, Saul van Tarsus, die het christendom heeft uitgevonden. Jezus zelf heeft expliciet gezegd: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeet af te schaffen. (…) Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht”. Als de Joden hem hadden geaccepteerd, had de hele geschiedenis er compleet anders uitgezien. Dan was de Kerk nooit ontstaan. En misschien had heel Europa dan een milde, gelouterde versie van het jodendom aangenomen. Dan waren ons de diaspora, de vervolgingen, de pogroms, de inquisitie, de bloedsprookjes, de verordeningen bespaard gebleven, en ook de Sjoa.’