Je kunt dus zowel Catalaan als Europeaan zijn, veel makkelijker dan dat je tegelijkertijd Catalaan en Spanjaard bent. Brussel heeft immers geen autoriteit (…) Europa kan dus stabiliteit brengen zonder te centraliseren.

In die zin evolueren we naar de structuur van het Romeinse Rijk. Ook daar eiste de centrale overheid in feite niet veel. Zolang je belastingen betaalde, werd je met rust gelaten (…)

Het Europa van de regio’s zal dus stukken beter werken dan het Europa van de natiestaten (…) Het Romeinse Rijk heeft het zo lang kunnen uithouden doordat het gepaard ging met een Pax Romana. Misschien kan de EU het ook zo lang uithouden via een Pax Brusseliana (…)

New York wordt veel beter bestuurd dan de VS. Bijna ongemerkt zijn steden de voorbije decennia steeds belangrijker geworden, en dat ten koste van de macht van de natiestaten, zeker op economisch gebied. En er is dan nog een belangrijke eigenschap van steden: zij houden niet van oorlogen. Dat is altijd al zo geweest. De Feniciërs kenden geen staat. Zij hadden wel steden, zoals Byblos, en zij dreven handel. Zij leefden goed, en in vrede. Handel is dus een positief goed, in tegenstelling tot staatspolitiek, waar alleen maar oorlog van komt. Kijk naar wat er in Duitsland gebeurde met Bismarck. De man verenigde al die kleine staatjes in één groot Duitsland en even later begon hij een oorlog. Het lijkt wel alsof de belangrijkste bestaansreden voor natiestaten oorlog is.