Hebben uw jaren als trader u een andere kijk op de wereld gegeven?

Wat me vooral op begon te vallen, is dat we oorzaak en gevolg vaak omkeren, en dat die misvatting ons met het onderwijs ingelepeld wordt. Men denkt dat de praktijk uit de theorie voortvloeit, maar dat is niet zo. De praktijk vloeit voort uit andere praktijk. Academici bekijken de realiteit en leiden daar een theorie uit af, en daarna stellen ze het voor alsof zij weten hoe iets werkt. Maar dat is de boel omdraaien. Darwin was geen academicus, net zo min als Freud of Marx. Zij keken wat er in de praktijk gebeurde. Geef iets aan de academische wereld en ze maken er een potje van. Kijk naar al die economische theorieën waar niets van blijkt te kloppen. Als trader zat ik tot over mijn oren in de praktijk en maakte ik mijn eigen risicomodel, gebaseerd op ervaring en niet op een of andere theorie. Als ik een fout maakte in mijn model, verloor ik veel geld. Als economen er een maken, gebeurt er niets. Zij blijven rustig op hun positie zitten. (…)

Mensen moeten verantwoordelijkheid opnemen voor hun daden?

Inderdaad, ik vind dat tot de primaire ethiek behoren. Ik ben voorstander van een liberaal systeem, maar dan met een ethische component. Kapitalisme is goed, zolang je beseft dat je als mens een ethisch wezen bent. Niemand zou in staat mogen zijn anderen te benadelen zonder daardoor ook zelf benadeeld te worden. Zet bankiers die de boel verzieken gewoon achter de tralies, in plaats van hen een royale ontslagpremie uit te keren.