In zekere zin is dit een culminatiepunt, machines die gemaakt en gevormd worden buiten het minuscule gespetter van de menselijke taal. Daardoor paste mijn gehuurde auto op een natuurlijke manier bij het landschap waar ik doorheen kwam. Schitterende hitte die opsteeg van de lege vlakte. Een lijkbleke hemel met tikkelende briesjes die stof over de voorruit lieten schuren. En de menselijke soort min of meer afwezig op het toneel – afgezien dan van mij natuurlijk, en ik was er maar ternauwernood bij.