Natuurlijk voltrekken historische veranderingen zich niet in een klap en kwamen er ook in de eeuwen voor en na de Verlichting en in andere delen van de wereld dan het Westen humanistische stromingen voor. Maar in haar boek Inventing Human Rights merkt historica Lynn Hunt op dat de rechten van de mens op twee momenten in de geschiedenis op een opvallende manier worden bevestigd: aan het einde van de achttiende eeuw met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 en de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger in 1789; en halverwege de twintigste eeuw met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948, gevolgd door een stortvloed aan rechtenrevoluties in de daaropvolgende deccenia.