‘Westerse waarden zijn niet relatief. Ze zijn aantoonbaar beter’

Uit Knack van 06 mei 2015

Dankzij de wetenschap worden we steeds liever voor elkaar, meent de sceptische denker Michael Shermer. Een gesprek over empathie, rationeel denken, en de vrijheid om te zeggen wat je wilt. ‘Onze morele vooruitgang is te danken aan intellectuele leiders en níét aan religieuze leiders. God komt nooit met nieuwe inzichten.’

In uw boek maakt u geen geheim van uw voorliefde voor westerse waarden.

SHERMER: Uiteraard! Ik begrijp niet zo goed waarom bepaalde culturen, zoals de Nederlandse, daar moeite mee hebben. Ze zijn nota bene wereldleiders op dat gebied! Als het waar zou zijn dat een samenleving in moreel verval zou raken als religie wegvalt, dan laten landen als Nederland, Denemarken, Zweden en Noorwegen het tegendeel zien. Die landen staan altijd boven aan de internationale lijstjes als het gaat om geluk, gezondheid, emancipatie van vrouwen en homo’s, ontwikkelingshulp, lage criminaliteit, noem maar op. Westerse waarden zijn niet relatief. Ze zijn kwantificeerbaar beter, want ze zorgen ervoor dat mensen gezonder, gelukkiger, welvarender en vreedzamer zijn. Dus ik zou zeggen: doe vooral méér!