Citaat uit Open Hart – Elie Wiesel (1928-2016)

Ik weet – hier spreek ik uit ervaring – dat het mogelijk is zelfs in de duisternis licht te scheppen en dromen vol mededogen te koesteren. Dat iemand in een gevangenis kan denken dat hij vrij is en kan bevrijden. Dat er zelfs in ballingschap vriendschap bestaat die houvast kan bieden. Dat de mens een ogenblik voor zijn dood nog steeds ontserfelijk is.

Als Jood geloof ik in de Messias. Maar dat betekent niet dat de wereld Joods wordt; ik denk dat hij simpelweg hartelijker en menselijker wordt. Ook omdat ik hoor tot een generatie die heeft ondervonden dat onverschilligheid en berusting geen antwoorden vormen, voor welk probleem ook. Mijn fysieke kwaal kan me beperkingen opleggen, maar me niet vernietigen. Het lichaam is niet eeuwig, maar de idee ‘ziel’ is dat wel. De hersenen zullen worden begraven, maar de nagedachtenis zal ze overleven.