O, die vader! Die goedige, zorgelijke, onbegrijpelijke, geconstipeerde vader! Voorbestemd om gefrustreerd te worden door dat Heilige Protestantse Rijk! Zelfvertrouwen en raffinement, hooghartigheid en connecties, alles wat de blonde blauwogige van zijn generatie in staat stelde te leiden, te inspireren, te bevelen en zo nodig te onderdrukken – hij kon er nog geen honderdste deel van opbrengen. Hoe moest hij onderdrukken? – hij was zelf de onderdrukte. Hoe zou hij macht moeten uitoefenen? – hij was zelf de machteloze. Hoe kon hij van triomf genieten terwijl hij de triomfantelijken zo verachtte – en waarschijnlijk het hele idee. ‘Ze aanbidden een jood, wist je dat, Alex? Dat hele sjieke geloof is gebaseerd op de aanbidding van iemand die in zijn tijd een gelovige jood was. Wat zeg je van zoveel stompzinnigheid? Is dat geen prachtig staaltje van mensen een rad voor ogen draaien? Jezus Christus, de man van wie zij overal uitbazuinen dat hij God is, was in werkelijkheid een jood! En moet je horen, dit, dit is helemaal om je gek te lachen, maar dat schijnt niemand anders op te vallen. Hij was dus een jood zoals jij en ik en ze hebben van die jood een soort god gemaakt toen hij eenmaal dood was en toen – en dat is genoeg om een mens gek te maken – wat doen die gore klootzakken daarna, wie staan er als eerste op hun lijstje om te vervolgen? Wie hebben ze tweeduizend jaar lang uitgemoord en gehaat? De joden! Die hun nota bene zelf hun dierbare Jezus hebben gegeven.