In de hitte van hun passie voelde Grein de trotse eigendunk van het menselijk geslacht, van de Homo Sapiens die uit zijn grot gekropen was en voor zichzelf en voor eigen gebruik al de verborgen machten der natuur had getemd. Hij en Anna waren het definitieve experiment in hedonisme, door te pogen een maximum aan ervaring samen te pakken in een minimum aan tijd.