Olympisch Comité aangeklaagd voor het negeren van de moord op Iraanse worstelaar Navid Afkari

De organisatie Global Athlete heeft woensdag een vernietigende aanklacht ingediend tegen het Internationaal Olympisch Comité wegens zijn weigering om op te treden tegen het Iraanse regime als reactie op de executie van de Iraanse kampioen Grieks-Romeinse worstelaar Navid Afkari.

Tweevoudig Olympiër Noah Hoffman, een lid van Global Athlete, zei:

Het onvermogen van het IOC om op te komen voor de mensenrechten van atleten – hun bereidheid om stand te houden terwijl atleten worden gevangengezet, gemarteld en geëxecuteerd – is een grove nalatigheid. Navid was het doelwit omdat hij een atleet was. Elke schijn van een eerlijk proces of de rechtsstaat was niets meer dan een schijnvertoning. En het IOC wendde zich af en beweerde dat Navid niet hun probleem is. Daarbij hebben ze alle atleten een bericht gestuurd dat ze hun steun niet hebben; het kan ze niet schelen wat er met ons gebeurt, zolang de Spelen maar doorgaan en de farce van wereldwijde eenheid behouden blijft.

Global Athlete, een sportbehartigingsorganisatie die de rechten van atleten wil bevorderen, zei dat het IOC zijn plicht om voor atleten te zorgen heeft verwaarloosd door geen actie tegen Iran te ondernemen. In de verklaring van Global Athlete stond dat …:

[..] atleten en mensenrechtenleiders de afgelopen maand campagne hebben gevoerd voor de internationale sportgemeenschap om sancties op te leggen aan Iran en andere landen die duidelijk de VN-verklaring van de mensenrechten hebben geschonden. Het IOC beweert sport te gebruiken voor vrede, maar heeft nagelaten te handelen wanneer het leven van atleten is genomen of in gevaar is. Atleten, sportleiders, overheid, sponsors en mensenrechtenexperts kunnen niet stilzitten. We moeten gezamenlijk optreden om te eisen dat mensenrechten worden verankerd in het Olympisch handvest. Misbruik in de sport is wijdverbreid en er moet een einde aan komen. Alleen wanneer het IOC een nultolerantiebenadering hanteert ten aanzien van misbruik van atleten en de mensenrechten in het Olympisch handvest verankert, zullen ze hun meest fundamentele verantwoordelijkheid hebben genomen om voor hun atleten te zorgen. ‘

Volgens de website van Global Athlete is het …:

[..] een internationale door atleten geleide beweging die zal inspireren en leiden tot positieve verandering in de wereldsport, en die gezamenlijk de machtsverhoudingen tussen atleten en bestuurders aanpakt. We streven ernaar atleten te helpen een meer vertegenwoordigde stem te krijgen in de wereldsport, in het besef dat het negeren en onderdrukken van de stem van de atleet al te lang duurt.

Global Athlete reageerde op de IOC Executive Board-bijeenkomst van woensdag, waar de IOC-president persvragen met betrekking tot Afkari richtte. Thomas Bach, de Duitse president van het IOC, heeft geweigerd sancties op te leggen aan het Iraanse regime voor de executie van Afkari vanwege de deelname van de worstelaar aan landelijke protesten tegen corruptie door het regime in 2018.

Het regime wordt algemeen aangenomen dat het Afkari heeft beschuldigd van de moord op een Veiligheidsfunctionaris van het regime tijdens de demonstraties. Een ooggetuige meldde dat Afkari op brute wijze werd gemarteld om een ​​misdaad te bekennen die hij niet had begaan.

Bach sprak tijdens de persconferentie over ‘de betreurenswaardige zaak van Navid Afkari’ en de maatregelen die hij vanaf het begin van de zaak heeft genomen. Hij zei dat het IOC en United World Wrestling ‘op dat moment verschillende acties hebben ondernomen.’ Bach zei dat hij een brief schreef aan de opperste leider van Iran en de president van Iran “waarin hij genade vroeg voor Navid Afkari. Je weet dat helaas al deze inspanningen niet hebben geleid tot het resultaat, denk ik, dat alles wat we wilden zien: genade voor Navid Afkari.

Mensenrechten- en sportorganisaties over de hele wereld hebben er bij Bach op aangedrongen de Islamitische Republiek Iran te weren van de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Critici zeggen dat Iraanse atleten kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, maar niet onder de vlag van de Islamitische Republiek.

De Nationale Unie voor Democratie in Iran schreef in een brief aan het IOC dat er precedenten zijn voor het verbieden van het Iraanse regime van de Olympische Spelen, daarbij verwijzend naar de voorbeelden van het verbieden van het apartheidsregime in Zuid-Afrika en het door de Taliban gecontroleerde Afghanistan.

Gevraagd naar de voorbeelden van NUFDI, weigerde het IOC de vraag van The Jerusalem Post te beantwoorden.

Een reactie achterlaten